Kintsugi


The 15th century Japanese technique kintsugi repair cracked or broken pottery with gold leaf, deliberately emphasizing each fracture rather than camouflaging it - fitting in perfectly with trends such as imperfect design, eco and craft.

Bij de 15e eeuwse Japanse techniek kintsugi worden gebarsten of gebroken aardewerk met bladgoud gerepareerd, waarbij elke breuk opzettelijk wordt benadrukt in plaats van gecamoufleerd - precies passend in trends als imperfect design, eco en ambacht.