Home made

With this unique collection you can contribute to the fight against pollution and dishonesty in the fashion industry.
Like the way how workers in poor countries are still exploited by (far too) low wages.
And you can avoid transport of the products over long distances.
 
By assembling the item yourself, you filter all unnecessarily polluting and burdensome links from the process.
The material already existed and is residual material from the food chain.       link collection text
The design is purely Dutch and the preliminary work was done by a family business that has been making doctor's bags for 3 generations.
So everything is purely local and you finish it!
 
Glasses case
This glasses case is very easy to assemble yourself. Check the YouTube video for the step-by-step explanation.
 
Iphone case
This handy iphone case is very easy to assemble yourself. Check the YouTube video for the step-by-step explanation.
 
Tote bag
This tote bag is very easy to assemble yourself. Check the YouTube video for the step by step explanation.
The bag is part of the collection Ceci n'est pas une Brand.
 
Shopper
This shopper bag is very easy to assemble yourself. Check the YouTube video for the step-by-step explanation. T
he bag is part of the Ceci n'est pas une Brand collection.
There is a mirrored logo of a well-known bag label on the bag. This label determine whether you can buy it or not. If yes prices start at 7,500 euros.
That sounds pretty crazy in these times, doesn't it?
hence this statement.
Met deze unieke collectie draag je zelf bij aan het bestrijden van vervuiling en oneerlijkheid in de mode-industrie.
Zo worden arbeidskrachten in arme landen nog steeds uitgebuit door door (veel te) lage lonen.
Ook kun je voorkomen dat de producten over lange afstanden moeten worden vervoerd om hier terecht te komen.
Door het item zelf in elkaar te zetten filter je alle onnodig vervuilende en belastende schakels uit het proces.
Het materiaal bestond al en is restmateriaal van de voedselketen.    link collectie tekst
Het ontwerp is puur Nederlands en het voorwerk isgedaan door een Brabants familiebedrijf dat al 3 generaties dokterstassen maakt.
Alles is dus puur lokaal en jij maakt het af!
Brillen-etui
Deze brillen-etui is heel eenvoudig zelf in elkaar te zetten. Check de YouTube video voor de stap voor stap uitleg.
Iphone-case  
Deze handige iphone-case is heel eenvoudig zelf in elkaar te zetten. Check de YouTube video voor de stap voor stap uitleg.
Tote tas 
Deze  tote tas  is heel eenvoudig zelf in elkaar te zetten. Check de YouTube video voor de stap voor stap uitleg.
De tas is onderdeel van de collectie Ceci n'est pas une Brand .
Shopper
Deze shopper tas is heel eenvoudig zelf in elkaar te zetten. Check de YouTube video voor de stap voor stap uitleg.   
De tas is onderdeel van de collectie  Ceci n'est pas une Brand.
Er is een gespiegeld logo van een bekend tassenlabel op deze tas. Dit label bepaalt zelf of je de tas kunt kopen of niet. Zo ja dan betaal je prijzen vanaf 7500 euro.
Dat klinkt best gek in deze tijd.
Vandaar dit statement.